הירשם לעלון

שלמה ווסרטייל בסיפור מרגש במיוחד על חנוכיה שנבנתה מטיל ופצמרי"ם שנשלחו לעבר גוש קטיף.

שלמה ווסרטייל בסיפור מרגש במיוחד על חנוכיה
שנבנתה מטיל ופצמרי"ם שנשלחו לעבר גוש קטיף.