הירשם לעלון

ערב כניסת אהוד אולמרט לכלא מפיצים פעילי המטה להצלת הארץ כרוזים יש דין ויש דיין עם תמונת אולמרט ומציינים את חלקו בתוכנית ההינתקות תוך ציטוט של השופט חשין מי שהרים יד על ביתי גדעתי את ידו. במטה להצלת העם והארץ מציינים שתוכנית ההינתקות בקריאה שניה ושלישית התקבלה בדיוק לפני 11 שנה בתאריך 15/2/2005 ז' באדר א תשס"ה. מבחינתנו זה סגירת מעגל מוסיפים במטה להצלת העם והארץ

ערב כניסת אהוד אולמרט לכלא מפיצים פעילי המטה להצלת הארץ

כרוזים יש דין ויש דיין עם תמונת אולמרט ומציינים את חלקו בתוכנית ההינתקות
תוך ציטוט של השופט חשין מי שהרים יד על ביתי גדעתי את ידו.
במטה להצלת העם והארץ מציינים שתוכנית ההינתקות בקריאה שניה ושלישית
התקבלה בדיוק לפני 11 שנה בתאריך 15/2/2005 ז' באדר א תשס"ה.
מבחינתנו זה סגירת מעגל מוסיפים במטה להצלת העם והארץ