הירשם לעלון

במזרח ירושלים לומדים כיום 89‚543 תלמידים במאות מוסדות חינוך הממומנים על ידי מדינת ישראל ומתוחזקים על ידי עיריית ירושלים‚ אולם רובם לומדים מספרי לימוד שמקורם לא אחר מאשר הרשות הפלסטינית. כאשר מנסים לברר היכן מתחילה ההסתה בחברה הערבית המתגוררת בירושלים‚ לא ניתן להאשים אם כן רק את הרשתות החברתיות.

הגאולה

ישראל מממנת את ההסתה בבתי הספר הערביים

רצף הפיגועים בחודשיים האחרונים שבוצעו על ידי תושבי מזרח ירושלים, רובם צעירים וחלקם עדיין תלמידים במערכת החינוך, מעורר תהיות בנוגע לתפקיד המערכת בדרך שבה הופכים הצעירים הללו למחבלים. במזרח העיר לומדים כיום 89,543 תלמידים במאות מוסדות חינוך הממומנים על ידי מדינת ישראל ומתוחזקים על ידי עיריית ירושלים, אולם רובם לומדים מספרי לימוד שמקורם לא אחר מאשר הרשות הפלסטינית. כאשר מנסים לברר היכן מתחילה ההסתה בחברה הערבית המתגוררת בירושלים, לא ניתן להאשים אם כן רק את הרשתות החברתיות.

 

מתוך כתבתה של שירית כהן

 

מדו"ח שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת בשנת תשע"ד עולה כי בספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית בהם משתמשים גם תלמידים במזרח ירושלים ישנה הסתה נגד ישראל, הטמעת מסרים על "זכות השיבה", מפות מהן הועלמה מדינת ישראל וקמה מדינת פלסטין והתנגדות להתיישבות יהודים בארץ. למרות כל הידוע, באין מפריע מאפשרת מדינת ישראל למשרד החינוך של הרשות הפלסטינית לחנך עשרות אלפי תלמידים בעיר ירושלים ובכך מממנת במכוון את ההסתה לטרור.

 

מנתונים של מנח"י - מנהל חינוך ירושלים הפועל במזרח העיר בוואקום שמשרד החינוך הותיר אחריו, עולה כי במערכת החינוך הרשמית במזרח העיר שמקבלת מימון של 100% ממשרד החינוך לומדים מעל ל-45,250 תלמידים, ובמערכת החינוך המוכר שאינו רשמי המקבלת "רק" 75% מימון ממשרד החינוך לומדים כ-43,000. במערכת החינוך הרשמית לומדים בחלק מבתי הספר מספרי לימוד פלסטיניים שעברו תהליך כלשהו של פיקוח וצנזורה של מנח"י, אולם ציינו מספר גורמים במערכת החינוך כי מדובר בתהליך הרחוק מלהבטיח שההסתה איננה נכנסת לבית הספר. ואילו במערכת החינוך הלא רשמית לומדים עוד עשרות אלפי תלמידים מספרי הרשות הפלסטינית, שלא עברו אף תהליך בקרה או פיקוח על התכנים.

 

כאמור בשיחה שנערכה עם מנח"י הובהר כי ספרי הלימוד האלו המועברים לבתי הספר הרשמיים במזרח העיר עוברים תהליך בקרה על ידי צוות של העירייה ותכנים מסיתים מושמטים מהם לפני הדפסה מחודשת והפצתם לתלמידים. אך מנתונים שהוצגו בכנסת עולה כי מנח"י בחלק מהפעמים לא הספיקה להדפיס את ספרי הלימוד המצונזרים, ללא סמלי הרשות הפלסטינית וללא התכנים המסיתים, ולכן הורי התלמידים קנו את הספרים ישירות מהרשות הפלסטינית ללא תהליך הפיקוח הישראלי. כך ממשיכים עשרות אלפי תלמידים לצרוך תכני לימוד מהרשות הפלסטינית בבתי הספר הישראלים תחת אפו של משרד החינוך.

 

שורש הבעיה נעוץ בשנים שלאחר שחרור מזרח ירושלים, אז ניסתה ממשלת ישראל להחיל את תוכנית הלימוד הישראלית במוסדות החינוך במזרח העיר אולם נתקלה בהתנגדות עזה. לכן למדו במוסדות החינוך האלו תכני לימוד ירדניים ועם הקמת הרשות הפלסטינית עברו ללימוד תכני לימוד פלסטיניים. אולם מדוע גם היום, משרד החינוך ומדינת ישראל לא פועלים להחלת תוכנית הלימוד הישראלית בכל בתי הספר המקבלים מימון ואפילו חלקי מכספי המדינה?

 

 

משרד החינוך דוחף את מוסדות הלימוד לזרועות הרשות הפלסטינית

 

 

לוואקום שנוצר מהיעדר התפקוד של משרד החינוך במזרח ירושלים נכנס מנח"י שמפקח במוסדות החינוך הרשמיים על התכנים הפדגוגיים אך אינו יכול לעשות זאת במוסדות הרשמיים – שנמצאים בפיקוח ומימון מלא של משרד החינוך. יו"ר ועד ההורים הישוביים בירושלים, פז כהן, המעורה בנעשה במוסדות החינוך במזרח העיר, הסביר כי בפועל משרד החינוך דוחף את מוסדות הלימוד לזרועות הרשות הפלסטינית. זאת משום שבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים המלמדים את התוכנית הפלסטינית מקבלים את התקצוב החסר מהרשות הפלסטינית וספרי לימוד בחינם ואילו במוסדות המוכרים המלמדים את התוכנית הישראלית אין מי שישלים את הפער ממשרד החינוך שממן 75% כאמור ונדרשים לשלם על ספרי לימוד.

 

"המדינה אומרת שהתוכנית הפלסטינית מסיתה אך לא עושה מספיק מאמצים כדי להחליפה". מסביר פז, "משרד החינוך מפחד לקבל החלטות והפחד הזה משתק תוכניות. מנח"י נותנים את הנשמה לשפר את המצב במזרח העיר אבל צריך שגם משהו בדרגים העליונים יעבוד כדי שיתאפשר שינוי אמיתי", מסכם פז.

 

"נקודת המוצא הייתה במשך שנים רבות כי זו עובדה מוגמרת שתושבי מזרח העיר לומדים בתכנית הפלסטינית. רק עם הגעת ראש העיר ברקת, הוחלט להכניס את תכנית הלימודים הישראלית למזרח העיר, הוקם אגף לחינוך ערבי במנח"י, בהובלת לארה מובאריכי, אשר מקדמת ומרחיבה את היקפי התלמידים הלומדים לבגרות בתכנית הישראלית". עוד נמסר כי בנוגע לספרי הלימוד והפיקוח עליהם- "מנהל חינוך ירושלים מבצע מדי שנה בקרה על ספרי הלימודים הנלמדים בבתי הספר הרשמיים הנמצאים באחריות העירונית".

 

אחד מהדברים הכי עיקריים להצלחת החינוך באופן כזה שהמחונך יתרחק מאלימות ופשיעה, היא חינוך לאמונה בבורא עולם. באופן זה המחונך יודע, שגם אם הצליח להתחמק מעיני המורה, ההורה או אפילו השוטר, יש אוזן שומעת ועין רואה ויד רושמת של בורא עולם, אותו לא ניתן לשחד וממנו לא ניתן להעלים. הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש להכניס באופן רשמי לבתי ספר (גם הממלכתיים) של גויים תכנים של שבע מצוות בני-נח. כמו-כן, מעורר על מבצע "רגע של שתיקה", אותו מקיימים בפתיחת יום הלימודים, ובו כל אחד חושב על בורא העולם ומנהיגו.

http://www.hageula.com/news/israel/13398.html