הירשם לעלון

המומים ומזועזעים מפטירתו הטראגית בטרם עת של ידידנו היקר והאהוב‚ נחמד לשמיים ונחמד לבריות‚ מראשי המטה להצלת העם והארץ‚ הרה"ח ר' יקותיאל ראפ ז"ל‚ שמסר את נפשו ומאודו לכל ענייני שלימות ארץ ישראל‚ ובפרט במלחמה נגד תוכנית הגירוש מגוש קטיף לפני עשור שנים

הרב ראפ ז"ל
הרב ראפ ז"ל
חב"ד אינפו

המטה העולמי להצלת העם והארץ 

ברוך דיין האמת

 
המומים ומזועזעים מפטירתו הטראגית בטרם עת של ידידנו היקר והאהוב, נחמד לשמיים ונחמד לבריות, מראשי המטה להצלת העם והארץ, הרה"ח ר' יקותיאל ראפ ז"ל, שמסר את נפשו ומאודו לכל ענייני שלימות ארץ ישראל, ובפרט במלחמה נגד תוכנית הגירוש מגוש קטיף לפני עשור שנים. תלמיד חכם  שחינך במהלך עשרות שנים אלפי תלמידים בישיבת חב"ד המרכזית בחצרו של הרבי מליובאוויטש. היה בקשר מתמיד עם אישי ציבור מכל גווני הקשת, הביא בפניהם את דברי הרבי, ואף זימן אותם אל הרבי לקבלת עצה ולברכה. הרב ראפ קידש והאהיב את היהדות על מאות אלפים בפעולותיו כשליח של הרבי בנמל התעופה קנדי בניו יורק במשך עשרות שנים, וזכה לקירובים ושליחויות מהרבי בנושאים שונים.
 
אנו מוסרים את תנחומינו למשפחה היקרה שלא תדע עוד צער ויגון, ובבנין ארץ ישראל ובביאת משיח צדקנו ננוחם.
 
בשם הנהלת המטה להצלת העם והארץ
הרב שלום דובער הלוי וולפא