הירשם לעלון

המטה להצלת העם והארץ בהודעה ראשונה לאחר גזר הדין לראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט: "קללת ההתנתקות לא פסחה על ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט‚ שהיה המוח השטני מאחורי תוכנית גירוש היהודים. האיש שהבטיח לבצע "התכנסות" ביהודה ושומרון ורוצץ גולדלות של נערים ונערות בעמונה‚ נשלח אחר כבוד למקומו הטבעי מאחורי סורג ובריח. לא נמלט אחד ממבצע ויוזמי הגירוש שלא בא על עונשו מהרמטכ"ל והמפכ"ל דרך ראש הממשלה והנשיא ועד אחרון נערי "פורום החווה".

המטה להצלת העם והארץ על הרשעת אולמרט:  קיבל את עונשו על גירוש היהודים מגוש קטיף
המטה להצלת העם והארץ על הרשעת אולמרט: קיבל את עונשו על גירוש היהודים מגוש קטיף

המטה להצלת העם והארץ על הרשעת אולמרט:  קיבל את עונשו על גירוש היהודים מגוש קטיף

המטה להצלת העם והארץ בהודעה ראשונה לאחר גזר הדין לראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט: "קללת ההתנתקות לא פסחה על ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שהיה המוח השטני מאחורי תוכנית גירוש היהודים. האיש שהבטיח לבצע "התכנסות" ביהודה ושומרון ורוצץ גולדלות של נערים ונערות בעמונה, נשלח אחר כבוד למקומו הטבעי מאחורי סורג ובריח. לא נמלט אחד ממבצע ויוזמי הגירוש שלא בא על עונשו מהרמטכ"ל והמפכ"ל דרך ראש הממשלה והנשיא ועד אחרון נערי "פורום החווה".

בהודעת המטה נאמר כי על ראש הממשלה מר בנימין נתניהו להפיק לקחים ולהפנים מה קורה לפושעי הגירוש מגוש קטיף ולמי שנתנו את ידם להחריב את ארץ ישראל ולסכן את בטחונה. "על ראש הממשלה לפעול בנחישות וללא מורא  להרחבת ההתיישבות היהודית ביהודה שומרון בנימין ובירושלים רבתי, ולא להיכנע ללחץ האמריקאי". מאות אלפי כרוזים יחולקו השבוע ויפורסמו על מבצעי הגירוש שבאו על עונשם.